Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Z Tyczyna do Błażowej pojedziemy bezpieczniej

Dodano: 25.11.19 12:49


akt113162

We wtorek 19 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanego ponad siedmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1416R relacji Tyczyn - Nowy Borek – Błażowa. Inwestycja warta 6,9 mln zł była współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych Powiatu Rzeszowskiego.

Na uroczystości obecni byli między innymi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Marek Radion oraz przedstawiciel wykonawcy Eurovii Marek Kaczmarczyk. Nie zabrakło również radnych powiatowych oraz władz gmin z powiatu rzeszowskiego na czele z wójtami i burmistrzami.


Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 3 mln zł zaś wkład własny Powiatu Rzeszowskiego to 3,9 mln zł. W ramach prowadzonych prac wykonano nowe warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzona została istniejąca konstrukcja jezdni, przebudowano system odwodnienia drogi oraz przepusty pod koroną drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano bariery energochłonne i balustrady wygradzające ruch pieszy oraz poszerzono i utwardzono pobocza na całej długości przebudowywanego odcinka. Dodatkowo wybudowano 7 przystanków komunikacyjnych wyposażonych w perony, przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1415R i 1417R, i przebudowano zjazdy publiczne i indywidualne do posesji.


- Nasze powiatowe drogi modernizujemy kompleksowo tak, by miały odpowiednie parametry oraz spełniały oczekiwania osób, które będą je użytkowały. Chciałbym życzyć, by to zmodernizowane połączenie spełniło oczekiwania mieszkańców oraz osób przejeżdżających przez nasz powiat. Niech nasza wspólna praca i nowo wyremontowane drogi integrują nasz powiat. Niech łączą go z ośrodkami o znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym. Niech inwestycje, które realizujemy przynoszą z sobą jak najwięcej korzyści dla powiatu rzeszowskiego i jego mieszkańców. Dzisiejsza uroczystość jest zobowiązaniem do dalszej pracy. Jestem przekonany, że samorząd powiatu rzeszowskiego dołoży wszelkich starań, by idea samorządności lokalnej konkretyzowała się zawsze w działaniach, takich jak tworzenie sprawnych powiązań drogowych, czy też nowoczesnych obiektów społecznej infrastruktury –powiedział Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.


Inwestorem przebudowanego odcinka 7,2 kilometrowego był Powiat Rzeszowski zaś jego wykonawcą Eurovia Polska S.A. Umowa została podpisana 8 maja i opiewała na wspomniana już kwotę 6,9 mln. zł. Roboty zostały zakończone w terminie tj do końca października bieżącego roku.akt_akt1131623

Woj.


Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie


Zobacz również: