Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Politechnika Rzeszowska wysoko w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

Dodano: 22.09.16 12:58


akt21329854

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn (studia I stopnia) oraz lotnictwa i kosmonautyki (studia II stopnia) Politechniki Rzeszowskiej najszybciej znajdują pracę. Tak wynika z badań monitorowania losów zawodowych absolwentów prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

MNiSW wdraża system monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. Celem systemu jest podwyższanie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy.


Raport dotyczy absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów (z rozróżnieniem na I lub II stopień) w 2014 roku. Dane zaczerpnięto z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz systemu POL-on. Wyniki uzyskano na podstawie danych odnoszących się do momentu otrzymania pracy, którego wyznacznikiem jest data odprowadzenia pierwszej składki do ZUS przez pracodawcę z tytułu uzyskanego wynagrodzenia.


Z monitorowania losów absolwentów Politechniki Rzeszowskiej wynika, że na rynku pracy najlepiej radzą sobie osoby po kierunku lotnictwo i kosmonautyka – zatrudnienie znalazło prawie 97% osób. Równie chętnie są zatrudniani absolwenci mechaniki i budowy maszyn oraz zarządzania i inżynierii produkcji – 96%. Powyżej 90% skuteczność w znajdowaniu pracy odnotowano także u absolwentów budownictwa, inżynierii środowiska, informatyki, logistyki i matematyki. Wymienione dotyczą absolwentów studiów II stopnia.


Optymizmem napawają też dane dotyczące zatrudniania absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli mechanikę i budowę maszyn (tu odnotowano aż 97% skuteczność w znajdowaniu pracy), logistykę, transport, elektronika i telekomunikacja. Na każdym z wymienionych – ponad 90% ankietowanych znalazło zatrudnienie. Podstawowymi miernikami sytuacji na rynku pracy jest czas poszukiwania, stabilność zatrudnienia oraz osiągnięte wynagrodzenie.


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: absolwenci.nauka.gov.pl


Fot. flickr.com/MoreGoodFundation/ zdjęcie ilustracyjne


Źródło:PRz


Zobacz również: