Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Innowacja zaczyna się już na studiach

Dodano: 24.10.19 20:22


akt76452818

Przykład płynie z odległego Meksyku. To tutaj pracuje prof. Ewelina Ferchow. Nasza rodaczka aktywnie rozwija strefę biznesu, innowacji oraz nauki akademickiej. W Rzeszowie przebywała na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Innowacji.

W Meksyku pracuje od 2008 r. jako wykładowca akademicki i profesor w Instytucie Technologicznym w Monterrey. Od 2012 r. aktywnie uczestniczy w kreowaniu nowatorskiego kierunku studiów, tj. inżynierii innowacyjności i rozwoju. To ceniona w Meksyku specjalizacja, a sama profesor jest już Narodowym Liderem Innowacyjności w tym zakresie.


– Podstawą kierunku są nauki ścisłe, tj. matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz przedmioty związane z innowacyjnością. Student sam kształtuje indywidualny program zajęć, mając 26 przedmiotów do wyboru. Tak modeluje własny kierunek nauki. System ten określamy jako „tutti frutti”. Sama nauka natomiast nie jest standardowa, gdyż zajęcia oprócz auli wykładowych często prowadzimy w otwartych przestrzeniach bez ławek i stołów. Ze studentami organizujemy również wspólne spotkania, gdzie planujemy nowe działania i projekty – mówi prof. Ewelina Rodriguez (z domu Ferchow).


Po kilku latach okazało się, że nowy kierunek stał się symbolem uczelni. Jak podkreśla rozmówczyni na sukces tej specjalizacji wpływ miało zaangażowanie wielu profesorów z różnych dziedzin nauki, a także warsztaty (tzw. hackathony) ze światowymi markami takimi, jak: Google, Facebook, Henkel. Studenci otrzymali także przestrzeń do wymiany pomysłów, eksperymentów i powstawania innowacyjnych prototypów.


– Kierunek okazał się być bardzo interesujący dla studentów. Obecnie na każdym roku inżynierii innowacyjności i rozwoju mamy 50 słuchaczy. Ostatni nabór na pierwszy rok zakończył się setką studentów, a uczelnia podniosła kryteria naboru. Każdy musi teraz przejść testy. Tak poznajemy cechy indywidualne oraz predyspozycje kandydatów. Ważny jest analityczny umysł, myślenie globalne, kreatywność, pewność siebie, umiejętność nauki na błędach – mówi prof. Ferchow.


W celu pozyskiwania innowacyjnej kadry dydaktycznej oraz studentów, uczelnia prowadzi 18 biur wymiany na całym świecie. Dodatkowo jej wysłannicy podróżują za granicę, by na bieżąco poszukiwać trendów innowacyjnej nauki. Placówka współpracuje także z uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych. W Polsce to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Łódzki.


– Kierunek inżynierii innowacyjności i rozwoju to ciekawy ekosystem. Tutaj każdy student ma swojego mentora pod kątem dziedziny, na której chce się skoncentrować. Uczymy jak przekuć niepowodzenia w sukces, a problemy stają się szansą i okazją. Student naszej uczelni wierzy mocno, że jest w stanie zmienić świat – dodaje prof. Ewelina Ferchow.


Innowacyjne kadry, które kształci Instytut Technologiczny w Monterrey mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Meksyku. W założeniach kraj ten ma skutecznie konkurować z innymi państwami na rynku międzynarodowym. Rozwój kierunku wspiera także rząd i krajowe firmy. Współpraca między uczelnią, przemysłem i państwem owocuje dotacjami na powstawanie innowacyjnych prototypów, których autorami są studenci. Dodatkowo kształcenie za granicą w całości pokrywane jest przez państwo.


– Mam osobistą satysfakcję, że nasza uczelnia, jaki i kierunek inżynierii innowacyjności są znane na terenie Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj 82 % naszych studentów otrzymuje pracę w trakcie trzech miesięcy po opuszczeniu uczelni. Inny wskaźnik informuje, że w pierwszym roku od zakończenia studiów 94 % naszych absolwenci znajduje pracę. Jesteśmy postrzegani jako najbardziej prestiżowa uczelnia w Ameryce Łacińskiej – podsumowała prof. Ferchow.


Profesor Ewelina Ferchow przebywała w Rzeszowie na zaproszenie Podkarpackiego Centrum Innowacji w ramach projektów mających na celu wspieranie rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów.


– Cieszymy się, że tak inspirujące osoby odwiedzają naszą placówkę. PCI to swoisty facylitator, czyli łącznik między kadrą naukową, uczelniami, studentami, środowiskiem przedsiębiorców, administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Korzystając z wiedzy i doświadczenia takich osób jak prof. Ewelina Rodriguez (z domu Ferchow), chcemy rozwijać nowe technologie, generować prototypy, testować startupy oraz pobudzać przedsiębiorczość i innowacyjność akademicką – mówi Sławomir Olejnik, Dyrektor ds. Rozwoju w Podkarpackim Centrum Innowacji.


Rafał Białorucki


Zobacz również: