Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Podkarpacka Sieć Laboratoriów powołała radę i zespół koordynujący

Dodano: 20.01.20 18:18


akt7722838

W ubiegłym tygodniu podczas zebrania przedstawicieli laboratoriów tworzących Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wybrano radę na czele z przewodniczącym i członkami. Dokonano także wyboru zespołu koordynującego.

– Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących została powołana przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Obecnie w sieci znajduje się 45 laboratoriów na Podkarpaciu, które funkcjonują na uczelniach wyższych oraz w środowisku biznesowym. Głównym celem sieci jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego oraz wyposażenia laboratoryjnego – mówi dr inż. Roman Tabisz z PCI.


W zebraniu wyborczym uczestniczyli przedstawiciele laboratoriów współpracujących w ramach sieci, którzy uchwalili regulamin działania, wybrano także radę sieci laboratoriów. Przewodniczącym został dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Zastępcą jest dr hab. Stanisława Kanas, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.


– Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących pomoże wykorzystać wyposażenie pomiarowe oraz potencjał naukowy województwa dla przemysłu pod kątem zapotrzebowania na badania laboratoryjne. Chcemy umożliwiać kontakt i podjęcie wzajemnej współpracy między podkarpacką nauką i biznesem – stwierdził Konrad Frontczak Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań PCI.


Na czele zespołu koordynującego radę sieci powołano przewodniczącego. Został nim dr inż. Roman Tabisz, twórca i organizator sieci, reprezentujący Politechnikę Rzeszowską. W najbliższym czasie Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących planuje stworzyć własną platformę internetową do promocji badań i usług laboratoriów zrzeszonych w sieci. Chce również pomóc w zakupie i uzupełnieniu wyposażenia oraz w uzyskaniu potrzebnych akredytacji i certyfikatów.


Rafał Białorucki


Zobacz również: