Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Sukces programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

Dodano: 17.09.20 16:15


akt93618647

Aż 143 ambitnych projektów naukowych z podkarpackich uczelni walczy o łączną pulę 6 milionów złotych w ramach programu grantowego PCI. Dotyczą one m.in. energetyki, transportu, zaawansowanych materiałów, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz medycznych. Najlepsze z nich mogą otrzymać nawet 200 tysięcy złotych dofinansowania.

Podkarpackie Centrum Innowacji zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych do drugiego naboru programu grantowego na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi 6 mln zł i zostanie rozdysponowany dla najlepszych projektów naukowych powstałych w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.


– Wszystkie 143 wnioski, które wpłynęły do konkursu, spełniają kryteria formalne i będą walczyć o dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł. Tematy projektów są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego. Najwięcej, bo aż 34 projekty dotyczą zaawansowanych materiałów, narzędzi oraz urządzeń. Ambitne pomysły związane były również z technologiami medycznymi oraz ochroną zdrowia czyli farmaceutyką i kosmetologią, to łącznie 33 wnioski. Podium uzupełniają odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, gdzie złożono 20 wniosków – wylicza Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.


Porównując liczbę projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach pierwszego i drugiego naboru, widać wyraźne zwiększenie zainteresowania programem grantowym PCI. Złożonych wniosków jest o 40% więcej niż w roku ubiegłym. Kryteria oceny formalnej spełniło 143 wnioski, które zgłoszono do konkursu.


– Wypracowaliśmy skuteczny model działania. Nabór wniosków poprzedziło zwiększenie liczby szkoleń i konsultacji, w których uczestniczyło około 300 przedstawicieli kadry naukowej i personelu akademickiego. Dopracowaliśmy również system on-line do obsługi wniosków, co wpłynęło na zmniejszenie błędów formalnych oraz znaczne ograniczenie dokumentacji papierowej. Wdrażanie programu grantowego traktujemy jako proces podlegający ciągłemu doskonaleniu – mówi Krzysztof Borowicz, menedżer ds. Programu Grantowego w PCI.


Podczas pandemii koronawirusa zespoły naukowe oraz ich liderzy zostali objęci specjalną pomocą przez pracowników Działu Grantów PCI. Dużym ułatwieniem dla naukowców był system internetowy do obsługi wniosków.


– System rejestracji wniosków grantowych był prosty i intuicyjny. Wyłapywał błędy i nieścisłości, wskazywał także braki już na etapie wypełniania wniosku, sugerując miejsca wprowadzania poprawek. W efekcie powodowało to, że zgłoszenia musiały być kompletne, aby zostać przyjęte przez system. W przypadku pojawienia się błędów formalnych, pracownicy PCI dokonujący weryfikacji, w jasny i czytelny sposób informowali co i w jakiej formie należy poprawić. To kluczowe dla zespołów naukowych podczas procedury aplikowania. Kolejnym atutem było składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej – mówi dr Zbigniew Gomółka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uczestnik konkursu grantowego.


W 2019 r. Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało granty dla 25 zespołów, w 2020 r. organizator programu szacuje liczbę nagrodzonych w przedziale 30-40 zespołów naukowych. Obecnie 143 wnioski z drugiego naboru zostaną poddane ocenie merytorycznej przez ekspertów oraz Komitet Alokacji Zasobów (to m.in. przedstawiciele biznesu, samorządu, uczelni wyższych oraz PCI). Na dofinansowanie mogą liczyć projekty o najlepszym potencjale do komercjalizacji.


Rafał Białorucki


specjalista ds. komunikacji PCI


kom: 515 410 704


mail: r.bialorucki@pcinn.org


Zobacz również: