MOTORYZACJA

Kupujesz samochód? – dobrze poznaj jego historię!

Dodano: 14.10.2013

SKupujesz samochód? – dobrze poznaj jego historię!

Dokumentacja wszelkich napraw i regularnie dokonywanych przeglądów samochodu daje nowemu właścicielowi rzetelny obraz dotychczasowej historii auta. Profesjonalne serwisy samochodowe umieszczają wpisy w książce napraw, dzięki czemu potencjalny nabywca pojazdu nie musi dokonywać szczegółowej analizy grubości lakieru i stanu karoserii. Nie bez znaczenia jest również certyfikat wystawiany przez renomowaną sieć wymiany i naprawy szyb NordGlass. Wskazuje on bowiem przyczynę wymiany szyby czołowej, tylnej lub bocznej. Dzięki temu dokumentowi mamy więc pewność, że powodem wymiany szyby nie był wypadek drogowy.

Wiele czynników wpływa na wartość rynkową auta. Jednym z nich jest jego bezwypadkowa historia. Wielu właścicieli może próbować ukryć informację o zdarzeniach drogowych z udziałem wystawionego na sprzedaż samochodu. Dokumentem wskazującym powód wykonanej wymiany szyby jest z pewnością certyfikat wydawany przez firmę NordGlass. Potwierdza on, że dokonana w serwisie NordGlass usługa nie została wykonana na skutek uszkodzenia w kolizji drogowej.

Niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia sprzedawcy, jak i potencjalnego nabywcy używanego auta jest informacja o dotychczasowej historii pojazdu. W rozwianiu wątpliwości, co było powodem wymiany szyby czołowej, tylnej lub bocznej, pomocny będzie z pewnością wydawany wyłącznie przez firmę NordGlass – właściciela największej i najlepiej rozpoznawalnej w Polsce sieci serwisów szyb samochodowych - specjalny certyfikat.

„Jeśli szyba wymagała wymiany z uwagi na zdarzenia losowe, takie jak pęknięcie lub uszkodzenie punktowe wystawiamy certyfikat zaświadczający, że w danym dniu w punkcie serwisowym NordGlass dokonano usługi wymiany szyby, która nie uległa zniszczeniu w wyniku wypadku drogowego. Zawiera on dokładne informacje, kiedy, w samochodzie określonej marki i o wskazanym numerze rejestracyjnym, specjaliści z firmy NordGlass dokonali wymiany uszkodzonej szyby czołowej, tylnej lub bocznej. Dzięki takiej dokumentacji zarówno aktualny, jak i przyszły właściciel auta otrzymuje sygnowane znakiem marki NordGlass potwierdzenie, że powodem wymiany szyby w jego samochodzie nie był wypadek. Warto o tym pamiętać, bo taki certyfikat uwiarygadnia dotychczasową historię auta. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujemy sprzedaż samochodu.” – mówi Grzegorz Wroński z firmy NordGlass.

Warto wziąć pod uwagę fakt, że certyfikat wystawiany w punktach serwisowych NordGlass na terenie całego kraju w ramach usługi wymiany szyby samochodowej stanowi najlepszą gwarancję, że szyba została wymieniona przez doświadczonych specjalistów przy wykorzystaniu innowacyjnego sprzętu i najwyższej jakości materiałów. Jak podkreśla Grzegorz Wroński z firmy NordGlass: „Profesjonaliści z sieci NordGlass każdego dnia dokonują kilkudziesięciu wymian szyby w różnych pojazdach, pracując w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię pracy i najwyższej jakości rozwiązania, w tym renomowaną chemię montażową. Naczelną zasadą firmy jest stosowanie produktów pochodzących wyłącznie od dostawców, posiadających odpowiednie referencje, właściwie udokumentowane parametry techniczne oferowanych materiałów montażowych. Przyjętym przez nas standardem jest również dokumentowanie prowadzonych prac. Każda wymiana szyby dokonywana w punktach sieci montażowej NordGlass jest rejestrowana, zaś przechowywane informacje zawierają między innymi dokumentację fotograficzną. Ponadto udzielamy bezterminowej gwarancji na usługi wykonane we własnych serwisach, która respektowana jest we wszystkich punktach sieci na terenie Polski” - wskazuje ekspert z firmy NordGlass.

Każdy kierowca kupujący używane auto wolałby wiedzieć, czy było ono wcześniej „bite”. Niezwykle pomocny w odkryciu prawdy jest unikalny certyfikat wydawany przez jedyną ogólnopolską sieć serwisów wymiany i naprawy szyb NordGlass. Dokument to wiarygodne potwierdzenie przyczyny wymiany szyby samochodowej w aucie. Warto skorzystać z tego rozwiązania - dokumentując historię naprawy auta mamy pewność, że pozostaje one bezpiecznym środkiem transportu, które zapewnia jego obecnym i przyszłym właścicielom komfortową podróż.Gdy szkoda jest częściowa

W przypadku, gdy naprawa pojazdu nie przekracza jego wartości przed szkodą i jest ekonomiczne uzasadniona, okres wynajmu samochodu zastępczego powinien obejmować czas, w którym poszkodowany nie może korzystać z własnego pojazdu tj. do chwili zakończenia naprawy.

Nagminną praktyką wśród zakładów ubezpieczeń jest jednak ograniczanie refundacji kosztów wynajmu samochodu zastępczego do czasu jego technologicznej naprawy. Przyjęty przez ubezpieczycieli model postępowania należy uznać za nieprawidłowy.W wyroku z dnia 5 listopada 2004 r. (sygn. II CK 494/03) Sąd Najwyższy stwierdził, że „jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu”.Przez zwrot „czas konieczny i niezbędny” należy rozumieć okres rzeczywistej naprawy, a nie czas technologicznie potrzebny do usunięcia usterek w pojeździe.

Technologiczny czas naprawy pojazdu (na który nierzadko powołują się pozwani) wyliczany jest teoretycznie, przez programy kosztorysowe. Nie uwzględnia więc on wielu istotnych czynników występujących w normalnym toku realizacji usługi naprawy pojazdu, takich jak chociażby: czas oczekiwania na przyjęcie samochodu do warsztatu czy czas potrzebny do sprowadzenia części zamiennych.

Co innego szkoda całkowita

Odmiennie kształtuje się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia tzw. szkody całkowitej. Mamy z nią do czynienia w sytuacji, kiedy pojazd nie nadaje się do naprawy albo jej koszt przekraczałby wartość pojazdu w dniu wystąpienia uszkodzenia. W takim przypadku obowiązek ubezpieczyciela co do refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego rozciąga się na cały okres likwidacji szkody tj. do chwili wypłaty odszkodowania.

Z dotychczasowego orzecznictwa (patrz ramka 1.) należy wysnuć wniosek, iż praktyka zakładów ubezpieczeniowych, polegająca na uznaniu kosztów wynajmu do chwili wykonania oględzin czy też powiadomienia poszkodowanego o szkodzie całkowitej jest błędna. Informacja o powstaniu szkody daje bowiem możliwość podjęcia niezbędnych działań mających na celu zbycie wraku bądź też pozyskanie innego pojazdu przez poszkodowanego. Przeprowadzenie oględzin czy też doręczenie stanowiska o rozliczeniu przedmiotowej szkody jako całkowitej, nie może zatem zostać uznane za czynność, która skutkuje naprawą szkody majątkowej w postaci niemożności korzystania ze zniszczonego pojazdu mechanicznego.

Związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztów wynajmu samochodu zastępczego a zniszczeniem pojazdu nie może przerwać również sprzedaż uszkodzonego pojazdu, bowiem dopiero z chwilą wypłaty odszkodowania przez pozwaną dochodzi do zakończenia procesu likwidacji szkody.

Koszty ekonomicznie uzasadnione

Częstym problemem, z jakim spotykają się osoby żądające zwrotu poniesionych kosztów wynajmu samochodu zastępczego jest weryfikacja przez zakład ubezpieczeń dobowej stawki najmu poprzez jej obniżenie. Zakłady ubezpieczeń w takim przypadku powołują się na dostosowanie poniesionych przez poszkodowanego kosztów do cen jakie obowiązują na rynku lokalnym za takie same usługi.

Zasadą jest, że osoba odpowiedzialna za naprawienie szkody zobowiązana jest do pokrycia kosztów, które są „ekonomicznie uzasadnione”. W tym miejscu należy przytoczyć wyrok SN z dnia 13 czerwca 2003 r. (sygn. akt III CZP 32/03), w którym wskazano, że koszty „ekonomicznie uzasadnione” to takie, które zostały ustalone według cen, którymi posługuje się wybrany przez poszkodowanego warsztat naprawczy dokonujący naprawy samochodu. Wyrok ten przez analogię można odnieść także do innych usługodawców z jakich poszkodowany czynem niedozwolonym zmuszony jest w następstwie szkody korzystać. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że ceny te odbiegają (są wyższe) od cen średnich dla określonej kategorii usług na rynku. Stosowanie ujednoliconych stawek może doprowadzić do sytuacji, w której osoba poszkodowana nie otrzyma pełnego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmowanie przeciętnych stawek za wynajem pojazdu zastępczego przy mnogości podmiotów świadczących tego typu usługi jest nieracjonalne ze względu na różnice w zakresie ofert zawarcia umowy najmu. Jako przykład można wskazać, iż oferta z najniższą stawką dobową za wynajem nie zawsze musi być najkorzystniejsza, w sytuacji gdy oferta zawiera np. limit kilometrów po przekroczeniu, którego naliczana jest dodatkowa opłata.