ZDROWIE

Pierwszy rozrusznik serca w Polsce wszczepiono 50 lat temu - Okaż serce choremu

Dodano: 18.10.2013

Pierwszy rozrusznik serca w Polsce wszczepiono 50 lat temu - Okaż serce choremu

Z roku na rok przybywa pacjentów, którym wszczepiono implanty kardiologiczne, istotne jest upowszechnienie wiedzy, jak pomóc choremu w sytuacji kryzysowej

W tym roku mija 50 lat od pierwszej implantacji takiego urządzenia w Polsce. Z powodu starzenia się społeczeństwa z roku na rok przybywa pacjentów, którzy korzystają z takiej terapii. W 2012 w Polsce wszczepiono 27 498 rozruszników serca, a łącznie szacunkowo ponad 100 000 osób żyje z takim urządzeniem. Akcja „Okaż serce niebieskiej bransoletce” uwrażliwia na problemy takich pacjentów.

Rozrusznik serca (stymulator) to kilkucentymetrowej wielkości urządzenie wszczepiane podskórnie, które wspomaga rytm serca. Stymulator pobudza serce, gdy rytm serca staje się zbyt wolny, albo gdy pojawiają się przerwy w pracy serca. Urządzenie wszczepia się, kiedy pacjent cierpi na zbyt wolną czynność serca objawiającą się osłabieniem, zawrotami głowy, omdleniami lub utratami przytomności.

Zgodnie z wytycznymi międzynarodowych towarzystw kardiologicznych wszczepienie kardiowertera-defibrylatora lub stymulatora jest najskuteczniejszą metodą zalecaną w zapobieganiu groźnym następstwom arytmii, w tym zatrzymaniu akcji serca. Zabieg wszczepienia stymulatora serca trwa ok. półtorej godziny i wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Pacjent przebywa w szpitalu po zabiegu 2-3 dni. Potem stopniowo może wracać do normalnej aktywności.

Z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów korzystających z elektroterapii (wszczepione rozruszniki serca i kardiowertery-defibrylatory) stworzono akcję „Okaż serce niebieskiej bransoletce”. Akcja została zainicjowana przez pacjenta, pana Darka Woźniaka, a jej celem jest zwrócenie uwagi na pacjentów ze stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami. Przekaz akcji brzmi: Jeśli zobaczysz osobę, która ma niebieską, silikonową bransoletkę z napisem „Mam kardiowerter-defibrylator” lub zieloną bransoletkę „Mam stymulator serca” – oznacza to, że jest to pacjent z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym. Okaż mu pomoc i empatię.

Ze względu na to, że coraz więcej osób, w tym także młodych, ma wszczepione urządzenia kardiologiczne, kluczowe jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji kryzysowej, np. gdy taki człowiek zasłabnie na ulicy, w sklepie, parku. Szybka reakcja, kontakt z pogotowiem ratunkowym, mogą uratować mu życie.

Na stronie www.dobre-serce.pl umieszczone są materiały informacyjne dotyczące akcji, w tym film z pacjentem, plakat akcji, licznik poparcia. Stworzony został również instruktaż, jak udzielać pomocy pacjentowi z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym, gdy ten zasłabnie poza domem oraz jak pacjenci powinni być traktowani przez ochronę w miejscach, gdzie znajdują się bramki magnetyczne.

- Kiedy zobaczą Państwo nieprzytomną osobę na ulicy, a na jej ręku niebieską bransoletkę z napisem “Mam kardiowerter-defibrylator” lub zieloną „Mam stymulator serca”, proszę natychmiast zadzwonić na Pogotowie Ratunkowe (999) lub numer alarmowy (112) i przekazać informację, że pomocy potrzebuje pacjent z implantem kardiologicznym. Następnie należy postępoważ zgodnie ze wskazówkami dyspozytora. Proszę pamiętać, udzielając pomocy osobie z urządzeniem kardiologicznym, która straciła przytomność, można uratować jej życie – mówi dr n. med. Patryk Krzyżak z Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Patronat nad akcją objęli: Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polska Rada Resuscytacji Partnerem akcji jest: Grupa pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami (www.icd.org.pl) oraz firma Medtronic Polska.Informacje dodatkowe:

Kardiowerter-defibrylator to kilkucentymetrowej wielkości urządzenie, wszczepiane podskórnie, którego najważniejszym zadaniem jest przerywanie za pomocą impulsu elektrycznego groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, w tym najgroźniejszej z arytmii - migotania komór. Według wytycznych międzynarodowych towarzystw kardiologicznych jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania nagłej śmierci sercowej u osób wysokiego ryzyka. Kardiowerter-defibrylator wszczepia się w ramach prewencji wtórnej u osób, które przeżyły epizod nagłego zatrzymania akcji serca oraz w prewencji pierwotnej u pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka.

Stymulator serca (rozrusznik serca) to kilkucentymetrowej wielkości urządzenie wszczepiale podskórnie, które wspomaga rytm serca; stymulator pobudza serce, gdy rytm serca staje się zbyt wolny albo gdy pojawiają się przerwy w pracy serca. Urządzenie wszczepia się, kiedy pacjent cierpi na zbyt wolną czynność serca objawiającą się osłabieniem, zawrotami głowy, omdleniami lub utratami przytomności.

Ilość wszczepień w 2012r urządzeń kardiologicznych. W 2012 r. w Polsce wszczepiono łącznie 37 292 urządzeń kardiologicznych (rozruszników, kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizującą pracę serca) .