Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Olimpijczycy na start !

Dodano: 11.09.22 17:57


akt28706985

Najzdolniejsi uczniowie szkół średnich skorzystają z oferty pracy przygotowanej specjalnie dla nich przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. W ten sposób ta największa sieciowa organizacja badawcza w Polsce chce przyciągnąć młode talenty i zachęcić ich do podążania ścieżką kariery naukowej już na wczesnym etapie edukacji. W pilotażowej edycji programu, weźmie udział 29 finalistów i laureatów krajowych olimpiad przedmiotowych.

Dotrzeć do najzdolniejszych olimpijczyków


Program Olimpijczycy dotyczy pięciu dziedzin nauk ścisłych – fizycznej, matematycznej, informatycznej, biologicznej i chemicznej. Na uczniów czeka 29 ofert pracy przygotowanych przez 12 instytutów Łukasiewicza. W sierpniu do Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego dołączył już pierwszy Olimpijczyk. Kolejne osoby będą przyjmowane sukcesywnie do listopada br.


„Ta oferta kierowana jest przed wszystkim do pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy są na etapie wyboru ścieżki zawodowej i naukowej. Chcemy ich wspierać w ukierunkowaniu procesu edukacji. Już od samego początku ich pracy w Łukasiewiczu chcemy ich zaangażować w nasze projekty badawcze, tak aby poznali specyfikę pracy w jednostce badawczej i zachęcić do do związania swojej kariery zawodowej z polską instytucją naukową. Liczymy, że efektem tej unikalnej na rynku badawczym oferty rekrutacyjnej będzie wykreowanie wśród młodych ludzi wizerunku Łukasiewicza jako pracodawcy pierwszego wyboru w sektorze B+R. Wierzymy, że tak wybitni młodzi ludzie będą dla nas inspiracją i zaskoczą nas swoimi świeżymi pomysłami, a dzięki temu realizowane przez nas projekty zyskają perspektywę młodego pokolenia.” – podkreśla Marcin Kraska, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Sieci Badawczej Łukasiewicz.


Na start półroczna współpraca


Pełnoletni olimpijczycy będą zatrudniani na stanowisku pracownika obsługi ds. wsparcia prac badawczych. Ich wynagrodzenie będzie proporcjonalne do wymiaru etatu, a przy pierwszej umowie wysokość wynagrodzenia będzie jednakowa we wszystkich instytutach. Forma pracy – stacjonarna, zdalna lub hybrydowa – będzie uzależniona od charakteru zadań oraz regulaminu pracy poszczególnych instytutów. Pierwsza umowa o pracę podpisywana będzie z finalistami na 6 miesięcy. Są to standardowe warunki w ramach całej Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wymiar czasu pracy uzgadniany jest indywidualnie między potencjalnym kandydatem a instytutem. Nie może jednak wynosić mniej niż 4 godziny w tygodniu. Jednocześnie Łukasiewicz pracuje nad ofertą płatnych praktyk dla niepełnoletnich uczestników Olimpiad zainteresowanych współpracą z organizacją.


- W ramach projektu zostało nam zaproponowane kilkanaście instytutów, spośród których każdy realizujący własne projekty z różnych dziedzin, dzięki czemu mogliśmy wybrać miejsce, najbardziej zgodne z zainteresowaniami” – podkreśla Marcin Tymiński, jeden z olimpijczyków.


Opieka doświadczonych naukowców


W trakcie programu Olimpijczycy będą mogli liczyć na pomoc mentora. Opiekun będzie wyznaczał zadania do realizacji oraz wspierał merytorycznie i organizacyjnie w ich efektywnym wykonywaniu.akt_akt287069852Mentor przygotuje plan pracy oraz będzie wyznaczał kierunki działań rozwojowych. Zadaniem mentora będzie również wsparcie w wyborze dalszych kierunków rozwoju wpisujących się w obszar zainteresowań, a także ocena pracy i postawy olimpijczyka. Na koniec 6 miesięcznej współpracy mentor zarekomenduje olimpijczykowi oraz pracodawcy dalszą ścieżkę rozwoju.


- Główne kierunku działalności Łukasiewicza, a więc zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa i zrównoważona gospodarka i energia, są szczególnie istotne z perspektywy zapewnienia lepszej przyszłości młodym pokoleniom. To ważne, aby poznać ich opinie na temat aktualnych technologii czy sugestie co do kierunków przyszłych zmian. Od olimpijczyków oczekujemy, by ich podejście wykraczało poza ustalone schematy myślowe, by wykazywali się kreatywnością, którą powinni odznaczać się przyszli naukowcy. Z jednej strony, ich naturalna ciekawość świata, chęć jego zmiany, a z drugiej – gotowość do ciężkiej i często nużącej pracy, wymaganej od przyszłych naukowców, będą najistotniejszymi elementami ich rozwoju w Łukasiewiczu – mówi jeden z mentorów, dr hab. Wiesław Świętnicki z Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej.


Co dalej?


Pilotażowa edycja Programu Olimpijczycy ma zbadać zainteresowanie ofertą rekrutacyjną Łukasiewicza wśród najzdolniejszych uczniów szkół średnich w Polsce. Pozwoli również ocenić gotowość i otwartość młodych ludzi na podążanie ścieżką kariery naukowej. Po 6 miesiącach, w zależności od oceny pracy olimpijczyka i rekomendacji mentora co do jego dalszego rozwoju, dla olimpijczyków, którzy będą chcieli kontynuować współpracę, zostanie przygotowana oferta przedłużenia umowy, gwarantująca udział w ciekawych projektach badawczych i możliwe współfinansowanie kosztów dalszej nauki.


źródło:infoWire.pl
Zobacz również: