Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Budowa kotła na biomasę o mocy 7 MW

Dodano: 15.03.24 19:15


akt34556401

Uroczyste otwarcie inwestycji pn. Budowa kotła na biomasę o mocy 7 MW.

Realizując szczególny wieloletni cel, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otwiera dziś inwestycję budowy kotła na biomasę o mocy 7 MW. Inwestycja ta stanowi pierwszy etap modernizacji źródeł wytwarzania ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku. Jej celem jest zmniejszenie udziału węgla w produkcji ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów uczestnictwa w systemie handlu emisjami oraz osiągnięcie warunku efektywnego systemu ciepłowniczego.


Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 27,14 mln zł przy czym 50% tej kwoty zostało sfinansowane dotacją, a drugie 50% pożyczką do spłacenia w okresie 15 lat. Finansowanie zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe.


Kocioł wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest zlokalizowany na terenie miejskiej ciepłowni przy ul. Kiczury w Sanoku, i od dziś stanowi podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie ciepłowniczym.


Uruchomienie kotła czyni Sanok miastem efektywnego systemu ciepłowniczego.
akt_akt345564013akt_akt345564012Produkcja ciepła z w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła w ciepłowni Kiczury. Oznacza to, że w wyniku realizacji projektu, system ciepłowniczy Sanoka sprosta regulacjom unijnym, uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, a przede wszystkim znacząco obniży emisję zanieczyszczeń do powietrza.


Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii nastąpi poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy w postaci biomasy leśnej (zrębki) do spalania w kotle wodnym. Ciepło produkowane będzie całorocznie na potrzeby istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w Sanoku.


Zakończona inwestycja budowy kotła na biomasę otwiera dziś nowy rozdział rozwoju SPGK w obszarze ciepłowniczym, który wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza w mieście Sanok, ograniczenie emisji CO2 i wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy.


źródło:Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zobacz również: