Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Kluczowa inwestycja

Dodano: 26.05.21 11:38


akt57125494

Dzisiaj, tj. 26.05.2021 r., w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I. Całkowita wartość projektu wynosi 28 356 059,39 zł.

Umowa została zawarta pomiędzy POWIATEM RZESZOWSKIM, a Konsorcjum firm, które tworzą: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna w Kraśniku – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – Partner. Umowę podpisali – ze strony powiatu: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, a w imieniu wykonawcy Ryszard Hadała Prezes Zarządu spółki z Kraśnika.


- Nie ulega wątpliwości, że im lepsze jest połączenie dróg lokalnych z trasami międzynarodowymi, tym atrakcyjniejszy staje się region. Usuwanie barier w podróżowaniu i unowocześnianie infrastruktury transportowej to wymóg współczesnego świata. Inwestując w lokalną infrastrukturę nie myślimy lokalnie ale globalnie. – mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.


Kluczowa inwestycja


Jest to strategiczna inwestycja realizowana w powiecie rzeszowskim, która będzie miała znaczący wpływ na komunikację samochodową w skali całego województwa. Stąd też podczas podpisania umowy obecni byli między innymi Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Prezydent Rzeszowa Marek Bajdak oraz samorządowcy z terenu powiatu. Powiat rzeszowski oprócz wspomnianego starosty Józefa Jodłowskiego reprezentowali: Wicestarosta Marek Sitarz, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wojton, Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Danuta Gargała oraz Członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko.
akt_akt571254943akt_akt571254942Roboty, jakie obejmie inwestycja to między innymi przebudowa dwóch skrzyżowań „zwykłych” na skrzyżowania typu rondo oraz budowa jednego nowego ronda. Będzie to też budowa i rozbudowa już istniejących odcinków dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Powstanie nowy most na rzece Lubcza, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowane będą istniejące już przepusty, powstaną też nowe. Planowane jest również wybudowanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Zostaną wybudowane pobocza przy jezdni za chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zatoki autobusowe oraz wykonane zostanie odwodnienie drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego. Na wybudowanym odcinku drogi zostaną ustawione urządzenia bezpieczeństwa ruchu.


Zakończenie inwestycji za około 2 lata


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 15 czerwiec 2023 rok. Inwestycja może zostać zrealizowana ponieważ Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 14 958 711,08 zł. Wartość robót budowlanych to 23 231 847,81 zł, zaś całkowita wartość projektu 28 356 059,39 zł. Wartość dofinansowania robót budowlanych wynosi 12 864 035,20 zł.


Zobacz również: