Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Przełom w transporcie zbiorowym

Dodano: 26.03.24 15:34


akt58581908

Związek Gmin PKS świętuje ogromny sukces, zostając beneficjentem funduszy z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dofinansowanie w ramach konkursu „Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” pozwoli na znaczącą modernizację taboru i rozwój zrównoważonej mobilności.

W dniu 14 marca br., Związek Gmin „PKS” został oficjalnie ogłoszony beneficjentem prestiżowego konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, koncentrującego się na promowaniu zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Dofinansowanie obejmuje dwa kluczowe projekty, które zrewolucjonizują lokalny transport publiczny, wprowadzając nowoczesne rozwiązania proekologiczne.


Pierwszy projekt, o nazwie „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne”, zakłada zakup 7 autobusów elektrycznych klasy MAXI wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. To inicjatywa o łącznej wartości 31 010 760 zł, z czego dofinansowanie wynosi 22 690 800 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi istotny krok ku zmniejszeniu emisji CO2 i poprawie jakości powietrza w regionie. Drugie przedsięwzięcie to zakup 23 autobusów klasy MAXI zasilanych gazem CNG, mający na celu usprawnienie transportu publicznego na dalszych trasach. Wartość tego zadania to 39 634 290 zł, przy czym dofinansowanie wynosi 29 000 700 zł. Nowy tabor CNG umożliwi obsługę 1 nowej oraz 18 istniejących linii, znacząco przyczyniając się do podniesienia standardów ekologicznych i komfortu podróżowania.


Stajemy na progu nowego rozdziału w historii naszego Związku Gmin, rozdziału, który niewątpliwie zostanie zapisany jako przełom w dążeniu do zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w naszym regionie. Dofinansowanie, które udało nam się uzyskać z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jest dowodem na to, że nasze zaangażowanie w promowanie ekologicznych rozwiązań transportowych znajduje realne odzwierciedlenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Projekty te pozwolą nam nie tylko na wymianę starych autobusów na nowoczesne, ekologiczne modele, ale również na zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej. Jest to krok milowy w naszych dążeniach do zapewnienia mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska transportu. Chciałbym podkreślić, że każdy krok, który podejmujemy w kierunku zrównoważonego rozwoju, jest krokiem w stronę przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu - naszemu zespołowi, partnerom oraz społeczności lokalnej, za wsparcie i zaufanie. Jestem przekonany, że projekty te będą kamieniem milowym w naszych dążeniach do stworzenia zrównoważonego systemu transportowego, który służyć będzie obecnym i przyszłym pokoleniom – podsumował Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Sławomir Porada.


Uzyskane dofinansowanie z KPO otwiera przed Związkiem Gmin „PKS” nowe możliwości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. Realizacja obu projektów wpłynie nie tylko na poprawę dostępności i jakości usług komunikacyjnych, ale także stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska i promowania ekologicznych form mobilności wśród mieszkańców regionu.


Agata Motyka-Mamczura


Dyrektor Biura Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa


Zobacz również: