Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Czy ewidencja czasu pracy jest obowiązkowa?

Dodano: 03.08.22 11:39


akt75405240

Ewidencja czasu pracy to jeden z elementów, bez którego niemożliwe staje się ustalenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracowników oraz innych świadczeń, przysługujących im z tytułu stosunku pracy. Czy jednak jej prowadzenie służy wyłącznie do celów usprawnienia organizacji pracy w firmie, czy może jednak stanowi obowiązek każdego pracodawcy? Sprawdźmy, co na to Kodeks pracy!

Ewidencja czasu pracy a Kodeks pracy


Praca na umowie o pracę rządzi się swoimi prawami – a konkretniej tymi, które są ściśle określone w Kodeksie pracy. To właśnie on stanowi zbiór reguł, których musi przestrzegać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy na tym drugim ciąży obowiązek prowadzenia karty ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych w jego firmie. Dotyczy on każdego pracodawcy, niezależnie od liczby pracowników. Dzięki takiej karcie pod koniec miesiąca praca każdego podwładnego może zostać skrupulatnie rozliczona, co finalnie przekłada się na prawidłowe ustalenie wynagrodzenia oraz pozostałych świadczeń.


Co do zasady, nie istnieje jednolity wzór karty ewidencji czasu pracy, wobec czego każdy pracodawca musi opracować ją samodzielnie, pamiętając o najistotniejszych elementach. Uwzględnione powinny zostać: liczba przepracowanych godzin, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, praca w porze nocnej i godziny nadliczbowe, dyżury, urlopy i zwolnienia, dni ustawowo wolne od pracy oraz nieobecności pracownika.


Konsekwencje nieprowadzenia karty ewidencji czasu pracyakt_akt754052406Każdy pracodawca powinien pamiętać, że praca osób zatrudnionych na umowie o pracę w jego firmie, wywiera na nim prawny obowiązek przestrzegania reguł Kodeksu pracy. Nie inaczej jest w przypadku prowadzenia ewidencji. Jeżeli nie będzie on posiadał odpowiedniej dokumentacji dla każdego pracownika, grozi mu kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Gromadzone dokumenty muszą być również odpowiednio przechowywane przez dział kadrowo-płacowy tak, by zawsze można było mieć wgląd w papiery.


Jak prowadzić kartę ewidencji czasu pracy w firmie?


Zazwyczaj karta ewidencji czasu pracy każdego pracownika, którego obowiązuje praca na umowie o pracę, przyjmuje formę papierowej dokumentacji. Aby jednak ułatwić sobie zadanie, przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z elektronicznej formy, która została dopuszczona przez Państwową Inspekcję Pracy – pod warunkiem, iż daje ona możliwość uzyskania wydruku niezbędnych dokumentów w trakcie kontroli.


Zobacz również: