Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

KULTURA

"Podkarpacka kultura dla przedszkolaków"

Dodano: 06.09.18 12:25


kul22933553

Podkarpacki Paszport Rodzinny to książeczka zawierająca 30 najciekawszych obiektów, miejsc i atrakcji dla rodzin z dziećmi. Dzięki niej bilety wstępu do wybranych instytucji będą nawet o połowę tańsze. Rodziny i przedszkola, które odwiedzą wszystkie wymienione w paszporcie miejsca i zbiorą 30 pieczątek, wezmą udział w losowaniu nagród.

Podkarpacki Paszport Rodzinny to jeden z elementów projektu realizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin pod nazwą „Podkarpacka kultura dla przed szkolaków -


PROGRAM EDUKACYJNY”.


Jest on skierowany do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym z mniejszych miejscowości oraz do nauczycieli tych dzieci.


Potrwa do 12 października 2018 r., a odbywa się dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu WSPÓLNIE DLA DZIEDZICTWA 2018.


Dlaczego zdecydowaliśmy się na wdrożenie programu?


Z przeprowadzonej ankiety wśród opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym wynika, że :-niedostatecznie znają dziedzictwo kulturowe na Podkarpaciu, -wykazu


ją brak świadomości roli jaką pełni kapitał kulturowy w rozwoju dzieci,-wykazują brak świadomości wpływu wspólnego spędzania czasu w otoczeniu kultury na dalszy rozwój dzieci,-w małych miejscowościach jest trudniejszy dostęp do kultury,-priorytet kultury jest niski w planowaniu wydatków rodziny,-niewielki jest wybór materiałów edukacyjnych o regionalnym dziedzictwie kulturowym skierowanych do grupy docelowej.


Jakie są poszczególne działania i cele programu?


1. EDUKACJA- coaching dla nauczycieli przedszkolnych:-uświadomienie wpływu dziedzictwa kulturowego oraz jego wielowymiarowej wpływu na rozwój dzieci,-dostarczenie narzędzi i metod oraz informacji jak z nich korzystać, by przekazywać dzieciom rzetelną wiedzę dotyczącą dziedzictwa i jego wartości,


2. ANIMACJA-przeprowadzenie animacji wśród grup przedszkolnych. Przekazanie materiałów edukacyjnych i demonstracja ich wykorzystania. Cele:-wzbudzenie wśród najmłodszych zainteresowania dziedzictwem kulturowym, budowanie tożsamości regionalnej,-kształtowanie potrzeby uczestniczenia w kulturze i odpowiedzialności za dobra kultury,-poznanie różnorodności dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu,-nauka podstawowych terminów z dziedziny kultury i nabycie umiejętności ich rozróżniania(np. zamek/pałac, muzeum/skansen).


3. UMACNIANIE-przegląd artystyczny "Podkarpackie wędrówki" podczas Europejskich Dni Dziedzictwa : całe grupy przedszkolne recytują publicznie wiersze z książek "Podkarpackie wędrówki":


-wzmacnianie kapitału kulturowego,-dalsze rozpowszechnianie wiedzy,-nabywanie umiejętności wystąpień publicznych.


4. AKTYWIZOWANIE-Podkarpacki Paszport Rodzinny książeczka z opisem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia z miejscem na pieczątkę:-zmotywowanie całych rodzin i grup przedszkolnych do korzystania z atrakcji wymienionych w publikacji


5. ZAANGAŻOWANIE-wycieczki rodzinne z paszportem w ręku:-poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego -pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców Podkarpacia


Co jest celem głównym projektu?


Wzrost świadomości dzieci i ich opiekunów w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego oraz Rozwijanie postawy obywatelskiej.


Etapy realizacji projektu:kul_kul2293355321. Rekrutacja 15 placówek przedszkolnych umiejscowionych w 5 różnych powiatach woj. podkarpackiego, przede wszystkim w małych miejscowościach i wsiach.


2. Rekrutacja i szkolenia dla wolontariuszy.


3. Po zakończeniu rekrutacji w 15 wybranych placówkach przeprowadzone zostaną:


A. wykłady nt. wpływu dziedzictwa kulturowego oraz jego wielowymiarowej wartości na rozwój dzieci. Przeprowadzony zostanie również coaching z wykorzystywaniem nowych, wartościowych


narzędzi i metod pracy z podopiecznymi w obszarze edukacji regionalnej i kulturalnej.


B. animacje w grupach przedszkolnych:


a) zajęcia z 2 grupami przedszkolnymi (2 x 1,5 godz.). W czasie tych zajęć ekspert przy wsparciu animatora poprowadzą grę w wielkim formacie "Podkarpackie wędrówki", podczas której dzieci będą chodzić po wielkiej planszy i rozwiązywać postawione im zadania.


b)wolontariusz poprowadzi zabawę z dziećmi testującą ich wiedzę o regionie na podstawie wierszy z książeczek "Podkarpackie wędrówki dla przedszkolaków" oraz inne ćwiczenia edukacyjno-


artystyczne.


4. Przeprowadzenie dwóch Przeglądów artystycznych "Podkarpackie wędrówki" -wydarzenia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Po zakończonych warsztatach nauczyciele otrzymają materiały do pracy z dziećmi, m.in. książeczki "Podkarpackie wędrówki", na podstawie których dzieci będą uczyć się wierszyków o bogactwie województwa Podkarpackiego.


W dniach 14-15 września 2018 r w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów zostaną zorganizowane przeglądy artystyczne, podczas których dzieci będą występować na scenie całymi grupami, a widzami


będą ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i inni zaproszeni goście.


5. Rozdanie Podkarpackiego Paszportu Rodzinnego. W tej książeczce znajdą się krótkie opisy 30 kulturowych i historycznych atrakcji woj. podkarpackiego, odpowiednie ilustracje, a przy każdej z nich


puste miejsce na wbicie pieczątki danej instytucji. To książeczka przypominająca te wykorzystywane do zdobywania odznak PTTK. Paszport zostanie rozdany każdemu uczestnikowi programu -1 dziecko


odbierze paszport dla całej rodziny.


6. Po zebraniu pieczątek będzie można zarejestrować swój Paszport i wziąć udział w losowaniu


Zobacz również: